Lidmaatschapsovereenkomst / Huisregels

Inschrijven

 • In ons streven naar een goede service en voor de beveiliging van de persoonsgegevens maken wij van u een digitale foto en vragen wij om uw e-mailadres bij inschrijving.
 • U krijgt van ons uw persoonlijke tag/druppel tegen betaling van € 10,-. U dient uw tag/druppel bij binnenkomst altijd te scannen. Bij verlies of diefstal van uw tag/druppel zijn wij genoodzaakt om € 10,- in rekening te brengen voor een nieuwe tag/druppel.
 • Iedereen die (opnieuw) lid wordt, is inschrijfgeld verschuldigd.
 • Voor personen onder de 18 jaar dient de ouder/voogd het inschrijfformulier in te vullen en te tekenen.
 • Wanneer de einddatum van het abonnement is bereikt, zal dit worden omgezet in abonnement voor onbepaalde tijd.

Contributie

 • De contributie wordt per maand vooruit betaald door middel van automatische incasso. Bij gebleken achterstand van de te betalen contributie, wordt er een rekening gestuurd, verhoogd met € 10,- administratiekosten. Alle kosten voor de verdere procedure bij wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtkundige bijstand, komen voor rekening van het nalatige lid.
 • Alle prijzen worden elk jaar aangepast aan de jaarlijkse prijsindexering.

Opzeggen abonnement

 • Opzeggen via het invullen van een uitschrijfformulier bij de balie.
 • Abonnement kan na de overeengekomen periode per maand worden opgezegd, met een opzegtermijn van één maand.

Blokkeren abonnement

 • Tijdens een blokkade vanwege een langdurige ziekte/ blessure of zwangerschap blijft u lid en ingeschreven maar betaalt geen contributie. De mogelijkheid bestaat, dat wij vragen om een medische verklaring.
 • Een blokkade gaat met ingang van de nieuwe maand van kracht.
 • Een blokkade kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Huisregels algemeen

 • Alle leden van Racket & Health Centre Appelscha onderschrijven automatisch en onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement.
 • Het is verboden om binnen het sportcentrum te sporten op buitenschoenen.
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om Racket & Health Centre.
 • Tijdens de zomervakantie ( juli en augustus) geldt een aangepast rooster en aangepaste openingstijden.
 • Wij zijn gesloten op officiële feestdagen en tussen kerst en oud & nieuwjaar.
 • Indien van overheidswegen opdracht wordt gegeven om gesloten te blijven i.v.m buitengewone omstandigheden, volgt geen restitutie van het abonnementsgeld.
 • Racket en Health Centre Appelscha behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Huisregels fitness-, spinning- en groepslesruimte

 • Het is niet toegestaan om jassen, sporttassen en mobiele telefoons mee te nemen in de sportruimtes.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Na gebruik van de cardio-apparatuur dient u deze te reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.

Waarom Fitness bij Racket & Health

 • Groot aanbod aan sportactiveiten
 • Groot aanbod aan groepslessen
 • Persoonlijke begeleiding
 • Sporten in een vertrouwde sfeer
 • Gratis zonnebank bij diverse abonnementen
 • Sauna faciliteiten in de kleedkamers
 • Een plek waar jij je écht thuis voelt

Waarom Fitness bij Racket & Health

 • Groot aanbod aan sportactiveiten
 • Groot aanbod aan groepslessen
 • Persoonlijke begeleiding
 • Sporten in een vertrouwde sfeer
 • Gratis zonnebank bij diverse abonnementen
 • Sauna faciliteiten in de kleedkamers
 • Een plek waar jij je écht thuis voelt